Sabtu, 17 November 2012

Pengurus OSIS T.P. 2012-2013


        
Lampiran SK Nomor : 02/ OSIS/ MTsS I/ IX/ 2012
STRUKTUR OSIS MTsS SIMBANG KULON I
PERIODE 2012 / 2013

Pelindung                   : Kepala Mtss Simbang Kulon I
Pembina                     : Zainal Abidin Nasri
Ketua                          : Angga Tri Nugraha               ( VIII LA )
Wakil Ketua               : Ah. Ghozali                           ( VIII LB )
Sekretaris                   : Miyala Mursalin                    ( VIII LC )
Wakil Sekretaris        : Moch. Kholil Alwa               ( VIII LA )
Bendahara                 : M. Fahmi Syarofi                  ( VIII LB )
Wakil Bendahara      : M. Barqi Zammi                    ( VIII LC )
Seksi – seksi
 1. Seksi Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Anggota :       
  1. M. Baqiatus Sholeh     8 LA                4. Sultan Walad              7 LC
  2. M. Barqi Falah            8 LC                5.  M. Iqbal Hakim         7 LC
  3. M. Fuad                      8 LB
 1. Seksi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Anggota :       
  1. Ah. Sidik                     8 LA                4. M. Bahaudin Furqon   7 LA
  2. M.  Ridlwan                8 LC                5. Ah. Ismail                    7 LA
  3. M. Ikhyaussifa            8 LC
 1. Seksi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
Anggota :       
  1. M. Halwani                 8 LA                4. M. Adnan Khosugi     7 LA
  2. Anwar Aditama          8 LB                5. Junaidi Salam              7 LA
  3. M. Husain                   7LC
 1. Seksi Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur  
Anggota :       
  1. M. Irfani                      8 LC                4.  M. Adi Fitriyanto       7 LD
  2. M. Rosyada                 8 LA                5. M. Iqbal                      7 LC
  3. Khoirul Ahwan           7 LC               
 1. Seksi Berorganisasi Pendidikan Politik dan Kepemimpinan
Anggota :       
  1. A. Baidhowi               8 LB                4. M. Yusril Fakhir          7 LD
  2. Syawali  Isman            8 LA               5. M. Izzul Haq               7 LD
  3. M. Lutfi Hakim           7 LC
 1. Seksi Ketrampilan dan Kewirausahaan
Anggota :       
  1. M. Aldi Fikriyansyah    8 LB             4. Miftakhul Wildan       7 LB
  2. Syadid                            8 LB             5. Syafi’i                         7 LB
  3. M. Hafidz Maulidin       8 LA
 1. Seksi Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi
Anggota :       
  1. M. Nurul Badri              8 LB             4. M. Syauqi Yusuf          7 LD
  2. M. Thoif Aminin            8 LC             5. M. Rif’an Zidny          7 LD
  3. Yusuf Syaiful Anam      7 LD
 1. Seksi Persepsi Apresiasi dan Kreasi Seni
Anggota :       
  1. M. Aziz                           8 LC            4. Abdul Khamid           7 LA
  2. M. Ikhsanul Faqih           8 LC            5. Riza Fahrun                7 LA
  3. Izzurrohman                    8 LA
  
   

      Mengetahui,                                                                       pembina OSIS                                                                                   
     Kepala MTsS Simbang Kulon I                                         MTsS Simbang Kulon I     Mahsun, S.Pd.                                                                  Zainal Abidin Nasri

Tidak ada komentar:

Posting Komentar